O firmie

Szanowni Państwo,

MAGENDA Nieruchomości od ponad 17 lat świadczy kompleksowe usługi w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz doradztwem w zakresie rynku nieruchomości. Zapewniamy profesjonalną obsługę obejmująca wszelkie czynności niezbędne do przeprowadzenia transakcji - od momentu podpisania umowy pośrednictwa - poprzez profesjonalny proces transakcyjny - aż po doradztwo we wszelkich sprawach formalnych po zawarciu umowy ostatecznej. Posiadamy licencję zawodową Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami nr 4944 wydaną przez Ministra Infrastruktury oraz obowiązkowe ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu. Kierujemy się Kodeksem Etyki Zawodowej i Standardami Zawodowymi Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. Współpracujemy z kancelariami notarialnymi, rzeczoznawcami, geodetami, oraz bankami udzielającymi kredytów hipotecznych.

Oferta i zakres działalności :

 • dla klientów dysponującymi nieruchomościami - pośrednictwo w sprzedaży lub wynajmie nieruchomości, obejmujące : reklamę nieruchomości, prezentację nieruchomości potencjalnym klientom, analiza stanu prawnego nieruchomości, uczestnictwo w negocjacjach pomiędzy kontrahentami, przygotowanie umów przedwstępnych sprzedaży (cywilno-prawnych), przygotowanie umów najmu, przygotowanie obsługi notarialnej transakcji, doradztwo w zakresie obrotu nieruchomościami.
 • dla klientów poszukujących nieruchomości - pośrednictwo w kupnie lub najmie nieruchomości, obejmujące : wyszukanie i prezentację ofert odpowiadających zapotrzebowaniom klienta, analiza stanu prawnego nabywanej lub wynajmowanej nieruchomości, uczestnictwo w negocjacjach pomiędzy kontrahentami, przygotowanie przedwstępnych sprzedaży (cywilno-prawnych), przygotowanie umów najmu, przygotowanie obsługi notarialnej transakcji, doradztwo w zakresie bezpiecznej transakcji i w sprawach procedur formalnych po zawarciu umowy ostatecznej, doradztwo i pomoc w uzyskaniu kredytu na zakup nieruchomości.
 • dla klientów dokonujących transakcji indywidualnych - oprócz klasycznej umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, oferujemy usługę konsultacyjną obejmującą doradztwo oraz czynności proceduralne przygotowujące do zawarcia transakcji (umowa przedwstępna (cywilno-prawna), umowa najmu, przygotowanie obsługi notarialnej transakcji, gwarancja bezpiecznej i sprawnej. Oznacza to, że w przypadku jeżeli posiadacie już Państwo kontrahenta do zawarcia transakcji możemy bezpiecznie i sprawnie przeprowadzić proces transakcyjny. Wynagrodzenia za tego typu usługę ustalane jest indywidualnie i jest znacznie niższe od klasycznej usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.


Zapraszam do kontaktu i korzystania z naszych usług.

Z wyrazami szacunku,

Marek Masny


Podstawy prawne
Działalność Firmy regulują przepisy prawne, które w sposób szczegółowy określają zakres i charakter naszej działalności, sposób jej wykonywania, a przede wszystkim wskazują obowiązki, jakie należy wypełnić wobec Klienta.

 • ustawa o gospodarce nieruchomościami
  z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późniejszymi zmianami), w szczególności Dział V Rozdział 2;
 • standardy zawodowe pośredników i zasady etyki zawodowej
  ustalone przez Polską Federację Rynku Nieruchomości w porozumieniu z Powszechnym Towarzystwem Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości, uzgodnione 18 marca 2009r. z Ministrem Infrastruktury na podstawie art. 181 ust. 5 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2004r. Nr 261, poz. 2603, z późniejszymi zmianami);
 • ustawy o ochronie danych osobowych
  z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926, z późniejszymi zmianami);
 • ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
  z dnia 16 lutego 2007 r. (Dz. U. 2007r. Nr 50, poz. 331, z późniejszymi zmianami).